Hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho

Jubileum 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho sa chýli ku koncu. 26. mája, na sviatok svätého Filipa, sa končí. Tento rok tento sviatok padá na slávenie Božieho Tela a Krvi. Pri tejto príležitosti a zo spolupráce v Lux communication a TV Lux sa zrodila myšlienka usporiadať rodinný hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho, počas ktorého sa v Pastoračnom centre u nás v Petržalke predstavia dva hudobné subjekty, Maťo Lišhák, jeden zo zakladateľov TV Lux s jeho skupinou Luxband a o. Juraj s naším – ako inak – ImProvisóriom. Večer bude moderovať Anetka Lisá, moderátorka TV Lux. Srdečne vás pozývame. Tešíme sa na spoločné chvíle strávené spolu s vami!

Filip500koncert

Oslava svätého Filipa Nériho

Sviatkom svätého Filipa Neriho 26. mája 2016 sa končí jubilejný rok svätého Filipa Neriho pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia. Tento rok sviatok svätého Filipa padol na slávnosť Božieho Tela. Je to pre nás príležitosť bližšie vám predstaviť postavu tohto svätca, patróna Ríma, ktorý inšpiruje aj náš kňazský život a našu Komunitu Oratória. Tešíme sa na stretnutia s vami!

Filip500

 

Oznamy po nedeli Najsv. Trojice (22. mája 2016)

 Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

22.5.

Nedeľa najsvätejšej trojice

7.45 + rodičia, svokrovci a ich rod. z oboch strán
9.00 JV + Ján, Jozef, Filip, Vilma a st. rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia

Pondelok

23.5.

  7.00 + starí rodičia Ľudmila a Ján
18.00 JV + manžel Ján a rodičia z oboch strán
Utorok

24.5.

  7.00 + Zuzana
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda

25.5.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 JV + starí rodičia a syn Ľubomír
Štvrtok

26.5.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť 7.00 + vnuk Stanislav
18.00 JV za farníkov

Piatok

27.5.

  7.00 JV + Jozef
18.00 + rodičia a krstní rodičia

Sobota

28.5.

  7.30 + rodičia, brat a Maťko
     

Nedeľa

29.5.

9. Nedeľa v cezročnom období

7.45 JV + otec Juraj a brat Štefan
9.00 za farníkov
     
18.00 + starí rodičia a sestra Mária

Iniciálky: AŠ – o. Andrej Šottník, JV – o. Juraj Vittek

 

Záver jubilejného roka svätého Filipa Nériho

26. mája tohto roku vrcholí jubilejný rok 500. výročia narodenia svätého Filipa Nériho. Tento rok sviatok svätého Filipa pripadne na sviatok Božieho Tela a Krvi. Je to pre nás príležitosť bližšie vám predstaviť postavu tohto svätca, patróna Ríma, ktorý inšpiruje aj náš kňazský život a našu Komunitu Oratória. Každý deň do stredy po svätej omši Vás pozývame na malé zastavenie a spoločné uvažovanie o tejto vzácnej postave, ktorej relikvie uchovávame v našom kostole. Dnes toto stretnutie bude večer po večernej sv. omši. Stretnutia trvajú asi pol hodinu. Predstavujeme jeho život a myšlienky Svätého v novéne pred jeho sviatkom. Oslava sviatku svätého Filipa bude vo štvrtok 26. mája vložená do oslavy Božieho Tela spojenej s eucharistickou procesiou. Po nej Vás pozývame na agapé do pastoračného centra. Privítame pomoc šikovných gazdiniek. V piatok 27. mája pripravujeme uctenie tohto svätca rodinným hudobným večerom, počas ktorého sa v pastoračnom centre predstavia dva hudobné subjekty, Maťo Lišhák, jeden zo zakladateľov TVLux s jeho skupinou Luxband a otec Juraj s  ImProvisóriom. Večer bude moderovať Aneta Lisá, moderátorka TV Lux. Tešíme sa na spoločné chvíle!

Katechéza dospelých

Všetkých, ktorí sa zúčastňujú katechézy dospelých, v utorok namiesto katechézy pozývame na novénu o svätom Filipovi Nérim. Najbližšia katechéza bude opäť 31. mája.

Miništrantské stretnutia

Našich miništrantov pozývame na pravidelné miništrantské stretnutie, ktoré bude dnes o 14.00h. Vedie ich bohoslovec Milan.

Zápis na birmovku

Do 15. júna môžu súčasní siedmaci a ôsmaci (resp. sekundáni a terciáni na 8-ročných gymnáziách), príp. starší, podať prihlášku na birmovku. Prihlášku nájdete na internete, v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Vyplnenú prihlášku nech prinesie birmovanec do kancelárie v úradných hodinách.

Púť do Levoče

Pozývame vás na púť do Levoče, ktorá sa uskutoční 2.-4. júla 2016. Prihlásiť sa môžete pri sakristii do 31. mája po večernej svätej omši spolu s uhradením poplatku. Kontakt: 0918 756488. Cena EUR 51,- /zahŕňa prepravu, 2x nocľah v Levoči/, bez stravy.

Spoločné slávenie Božieho Tela v Bratislave

Vo štvrtok 26. mája 2016, v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude slúžiť svätú omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, po ktorej bude procesia so štyrmi oltárikmi vo vnútri Katedrály. Vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela sa v Bratislave uskutoční budúcu nedeľu 29. mája 2016 o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí. Hlavným celebrantom svätej omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po svätej omši pôjde eucharistická procesia k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Na výzvu otca arcibiskupa na budúcu nedeľu 29. mája rušíme sv. omšu o 10.30h, aby sa tak čím väčší počet veriacich a koncelebrujúcich kňazov mohol zúčastniť spoločnej slávnosti. Večerná omša bude bez zmeny.

Misie milosrdenstva

V Katedrále sv. Martina sa dnes (22. mája 2016) začínajú týždňové Misie milosrdenstva vedené pátrami redemptoristami. Pozývame Vás k osobnej účasti alebo k sledovaniu záznamov misijných kázní počas týždňa prostredníctvom vysielania Televízie LUX.

Hľadanie životného partnera s Božou pomocou

Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom “Hľadanie životného partnera s Božou pomocou”. Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.katRadne.org.

Nové ozvučenie v kostole

Dúfame, že ste si všimli vynovené a zmodernizované ozvučenie v kostole, ktoré bolo včera čerstvo nainštalované. Ešte sa doinštalujú drobnosti (najmä reproduktory v zadných výklenkoch kostola) a reproduktory vonku. Naozaj kvalitné ozvučenie za dobrú cenu sa nám podarilo nainštalovať aj vďaka jednému nášmu farníkovi, ktorý pracuje v renomovanej ozvučovacej firme. Ďakujeme. Na ozvučenie môžete prispieť cez bežnú nedeľnú zbierku pre potreby kostola.