Farské oznamy po 26. cezročnej nedeli (25.9.2016)

  

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

25.9.

26. Nedeľa v cezročnom období 7.45 za rodičov
9.00 JV + Marta, vnuk Filip a celá rodina
10.30 za farníkov
18.00 JV + Jozef, Irena, Jozefína a Mária

Pondelok

26.9.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
18.00 za zdravie a Božiu pomoc
Utorok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 7.00 poďakovanie za dar života – Juliana a Júlia
18.00 JV za Božiu pomoc pre Matúša a jeho rodičov
Streda

28.9.

  7.00 JV za obrátenie rodiny a za zdravie
18.00 za Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 7.00 poďakovanie za 10 rokov manželstva
18.00 JV + Michal

Piatok

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom. 7.00 JV + brat Štefan a rodičia z oboch strán
18.00 + Michal (otec), + Michal (dedko)

Sobota

1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 7.30 JV Ružencové bratstvo
     

Nedeľa

2.10.

27. Nedeľa v cezročnom období 7.45 JV + manžel Otto a zať Peter
9.00 + dcéra Barbara
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia a brat

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník

 

Výročná poklona

Dnes máme v našej farnosti výročnú farskú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Eucharistiu vyložíme na poklonu o 12:30, po krstoch. Sviatosť Oltárna bude vyložená do 15:00, potom nasleduje gérckokatolícka liturgia. Potom Eucharistiu ešte vyložíme o 17:00 a pred večernou sv. omšou udelíme eucharistické požehnanie. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednodlitvé hodiny dňa, aby bolo istota, že eucharistický Ježiš nezostane opustený. Hárky sú vzadu pri novinách.

Zbierka „Biela pastelka“

Dnes po dopoludňajších sv. omšiach budú pred kostolom dobrovoľníci Únie nevidiacich konať verejnú zbierku pre nevidiacich pod názvom Biela pastelka. S konaním zbierky pred kostolom súhlasil aj o. arcibiskup. Za symbolickú bielu pastelku je príspevok 1 euro na podporu programov a potrieb zrakovo znevýhodnenej verejnosti. Za vaše príspevky Únia nevidiacich vyjadruje poďakovanie.

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Katechézy

Opäť bývajú katechézy dospelých v utorok po sv. omši. Budeme pokračovať v katechézach z minulého roka a bude ich viesť o. Juraj. Začíname však opäť aj prvý ročník katechéz s katechumenmi, ktoré budú otvorené aj pre farníkov, ktorí minulý rok nechodili. Bude ich viesť o. Andrej. Budú prebiehať súčasne.

Latinské sv. omše

Ako v minulom roku, tak aj tento rok budú bývať ranné sv. omše vo štvrtky po latinsky (v novom obrade).

Ružencové bratstvo

Pozývame na púť Ružencových bratstiev do Šaštína, ktorá sa bude konať 1. októbra 2016 t.j. v sobotu. Odchod autobusu bude od kostola ráno 6.30hod. Kto má záujem, aby sa zapísal v pondelok, t.j. 26.09.2016 po adorácii, pri sakristii. Prednášku na tému “Mária Matka milosrdenstva” prednesie Peter Mášik farár, Bratislava – Petržalka. Sv. omšu celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Horliteľ RB oznamuje, že v sobotu, t.j. 01.10.2016, bude stretnutie RB v našom kostole o 7.30hod. pre tých, ktorí nepôjdu do Šaštína.

Pro-life mobilizácia – 40 dní za život

Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk a na plagátoch na nástenke. (plagát je v prílohe).

40 dní modlitby a pôstu za kňazov

Z iniciatívy hnutia Modlitieb za kňazov aj v tomto roku tlmočíme pozvánku k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb trvá od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. Možno si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Prihláška dieťaťa na prvé sväté prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo si ju môžete stiahnuť tu. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

prihlaska2015