Farské oznamy po 13. cezročnej nedeli (26. júna 2016)

 Oznamy po 13. cezročnej nedeli

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

26.6.

13. Nedeľa v cezročnom období

7.45 + rodičia
9.00 JV za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Máriu
10.30 za farníkov
18.00 JV + Viliam (1. výr.)

Pondelok

27.6.

  7.00 + rodičia
18.00 JV + rodičia a súrodenci
Utorok

28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka 7.00 + Ján
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda

29.6.

Sv. Patra a Pavla, apoštolov, slávnosť 7.00 JV + manželka Marta (1. výr.)
18.00 za farníkov
Štvrtok

30.6.

  7.00 JV + starí rodičia Pavol a Sidónia, Jozef a Anna
18.00 + rodičia Ján a Anna

Piatok

1.7.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc a milosť Ducha Sv. pre Janu
18.00 poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia

Sobota

2.7.

Návšteva Panny Márie, sviatok 8.00 za členov ružencového bratstva
     

Nedeľa

3.7.

14. Nedeľa v cezročnom období

7.45 + otec Michal (30. výr.)
9.00 za farníkov
18.00 + Jozef, František, Miroslav a rodičia

Iniciálky: AŠ – o. Andrej Šottník, JV – o. Juraj Vittek, MČ – dp. Marián Červený

 

 Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dnes po sv. omši bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary nech vás Pán Boh odmení.

Katechéza dospelých

V katechézach pre dospelých budeme pokračovať až po prázdninách v septembri.

Prikázaný sviatok

V stredu 29. júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Zadosťučiniť príkazu zúčastniť sa na sv. omši môžete v deň sviatku alebo večernou sv. omšou deň predtým.

Birmovanci

Prvé stretnutie s birmovancami bude na začiatku septembra.

Te Deum a Bodka za školským rokom

V utorok pozývame na detskú omšu zo sviatku sv. Petra a Pavla všetky deti a mládež, aby sme spoločne poďakovali za uplynulý školský rok. Spoločne zaspievame Te Deum, teda hymnus Teba Boha chválime. Po svätej omši naši animátori pripravia rozličné aktivity pre deti. Bude aj spoločná opekačka. Bude dobré si niečo priniesť aj na opekanie. Príďte spolu s nami urobiť bodku za školským rokom. Všetci ste srdečne pozvaní.

Stretnutie Ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 2. júla 2016 o 7,30 hod. bude stretnutie členov ružencového bratstva v kostole Sv. rodiny v Petržalke. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Rodinný tábor

Pozývame všetky rodiny na farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. – 28. augusta 2016 v Javorníkoch (neďaleko Lazov pod Makytou). Ešte je možnosť prihlásiť sa, ostávajú posledné voľné miesta. Bližšie informácie a kontakty na prihlásenie sú na plagátiku na nástenke.

Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin

Od 3. júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do piatku budú len večer o 18.00 a utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude sv. omša zvyčajne o 7.30. V nedeľu budú sväté omše o 7.45, 9.00, 18.00 hod. Úradné hodiny budú v pondelok od 16.00 – 17.30 hod.

Oblečenie v kostole

Prichádzajúce letné mesiace a horúce dni nás ľudí vedú k prispôsobeniu svojho oblečenia. Pri jeho výbere by človek nemal byť ľahostajným voči posvätnému priestoru. Chceme preto povzbudiť všetkých farníkov a farníčky, aby pamätali pri výbere oblečenia na sv. omšu na reálnu prítomnosť Krista v Sviatosti Oltárnej a z úcty k Pánovi sa vyhli neprimerane krátkym a strohým odevom, plážovej či rekreačnej obuvi.

BAŠ

Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Povzbudzujeme mladých, aby sa prihlásili a využili tento typ formácie.

Modlitba za Svätého Otca v katedrále

V utorok 28. júna 2016 sa budú biskupi Slovenska spolu s mnohými kňazmi pri spoločnej koncelebrácii svätej omše o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina modliť za Svätého Otca Františka. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti i k osobnej modlitbe za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Návšteva kardinála Saraha v našej farnosti (fotogaléria)

sarah7

Pri príležitosti slovenského vydania jeho knihy Boh alebo nič navštívil Slovensko kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Mali sme tú milosť privítať ho hneď na začiatku jeho návštevy aj v našom kostole Svätej rodiny v Petržalke. Pred sv. omšou sa zúčastnil zasadania Liturgickej komisie KBS v našom Pastoračnom centre. Po sv. omši, pri ktorej koncelebrovali viacerí biskupi (vrátane nášho bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského) a niekoľko desiatok kňazov. Na symbolickom mieste petržalského sídliska budovaného ateistickým režimom, kde nás pred rokmi sv. Ján Pavol II. povzbudil k tomu, aby sme sa nehanbili za evanjelium, bola predstavená kniha, ktorá hovorí o kríze Boha vo svete. Kardinál Sarah po krátkom predstavení knihy odpovedal na otázky prítomných v diskusii. Dotkol sa tém problematiky prítomnosti islamu najmä v západnej Európe, konkrétnych liturgických otázok a správnej interpretácie liturgickej reformy II. vatikánskeho koncilu, situácie v jeho rodnej Guinei, a odovzdal nám i svoje posolstvo pre Slovensko, ktoré podľa neho nesmie zabúdať, koľko trpelo pre svoju vieru. Po prezentácii knihy nasledovala autogramiáda. Kardinál mal trpezlivosť podpísať knihu každému, kto po tom túžil. Napokon podpisoval knihy viac ako hodinu v osobnom kontakte s ľuďmi. Jeho jednoduchosť, hlboká zbožnosť prezrádzajúca živý kontakt s Bohom oslovila mnohých. Kardinál zdôraznil najmä veľký zmätok, v ktorom žije mnoho katolíkov v súčasnosti a potrebu dať Božiemu ľudu jasnú orientáciu vo viere, v disciplíne a v hodnotách, nevyhýbajúc sa ani súčasným ideológiám, akou je i gender ideológia a kríza rodiny a manželstva.

 Viac v článku na www.postoj.sk : Pavol Rábara: Africký kardinál v Petržalke.

Fotogaléria:

Kardinál Robert Sarah navštívi našu farnosť

Na Slovensku privítame vzácneho hosťa z Vatikánu. V dňoch 13.-16. júna 2016 našu krajinu navštívi kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Rodák z Guiney prichádza na pozvanie vydavateľstva LÚČ, ktoré vydáva slovenský preklad jeho knihy „Boh alebo nič“. Formou rozhovoru, ktorý vedie francúzsky vatikanista a spisovateľ Nicolas Diat, prezentuje kardinál Sarah svoje postoje a názory na život a dianie vo svete. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pricestuje na Slovensko v pondelok 13. júna. V ten istý deň sa zúčastní na stretnutí Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa uskutoční v našom Pastoračnom centre a o 18:00 h bude celebrovať svätú omšu v našom Kostole Svätej rodiny, tu v Petržalke. Sv. omšu budú s ním koncelebrovať i o. arcibiskup S. Zvolenský s pomocným biskupom Jozefom Haľkom. Po nej kardinál predstaví svoju knihu. Všetkých Vás srdečne pozývame zúčastniť sa na tejto mimoriadnej udalosti.

kardinal-robert-sarah-boh-alebo-nic-bratislava